Iän kaltaiset tekijät vaikuttavat siemennesteen laatuun ja hedelmällisyyteen

-

Miehen hedelmällisyys on monen tekijän summa

Miehen hedelmällisyys ja sen ongelmat voivat olla arka paikka miehelle, joka toivoo saavansa jälkeläisiä eli lapsia. Se on myös arka paikka parisuhteen toiselle puoliskolle, joka toivoo lapsia yhtä paljon. Hedelmällisyys onkin tärkeää, sillä mahdolliset ongelmat voivat aiheuttaa kriisin parisuhteen keskelle, vaikka hedelmällisyys ja sen ongelmat eivät ole kenenkään syy. Syitä voi kuitenkin olla monia ja hedelmällisyys johtuu monen tekijän summasta.

Miehen hedelmällisyys ja ikä – vaikuttavatko elinvuodet siittiöihin?

Ikä on suuri tekijä miehen hedelmällisyydessä, sillä se on parhaimmillaan 25-30 – vuoden ikäisenä. Se laskee mitä enemmän ikää tulee, vaikka toisaalta uusia siittiösoluja mies voi tuottaa koko pitkän elämän ajan. Naisilla hedelmällisyyteen vaikuttaa vielä enemmän ikä kuin miehillä.

Sperman laatu on tärkeä

Sperman laatu mitataan siittiöiden liikkuvuuden ja niiden lukumäärän mukaan. Mitä vähemmän siittiöitä on ja mitä vähemmän ne liikkuvat, sitä vaikeampaa on pariskunnan saada yhteistä lasta. Miehen alentunut hedelmällisyys sekä huonontunut sperman laatu voi johtua monesta tekijästä. Jos kivekset ovat tulehtuneet tai eivät ole asettuneet, se voi vaikuttaa siittiöiden laatuun.

Siittiöiden vasta-aineet ovat kiveksen vammojen tai tulehdusten seurausta. Vasta-aineet vaikeuttavat niiden liikkuvuutta. Myös erektiohäiriöt tai potenssiongelmat aiheuttavat usein lapsettomuutta, mutta sperman laatu ei kärsi niistä mitenkään.

Siemennesteen vähäinen määrä ei vaikuta hedelmällisyyteen

Siemennesteen vähäinen määrä ei sinänsä vaikuta siihen, minkälainen hedelmällisyys miehellä on. Siemennesteen määrää ei voi kasvattaa itse välttämättä paljonkaan, paitsi pitäytymällä seksistä tai masturboinnista. Kuten jo aiemmin puhuttiin, sperman laatu on tärkeä, eikä siemennesteen määrä. Laatu on tässäkin tärkeämpi kuin määrä. Vieraile verkkoapteekissa vahvauros katsomassa lääkkeet.

Siemennesteen laatuun vaikuttavat tekijät – hedelmällisyyttä voidaan kohentaa!

Siemennesteen eli sperman laatuun on mahdollista vaikuttaa, jos parantaa elämäntapojaan terveellisemmäksi. Jos mies polttaa tupakkaa paljon, on polttamisen vähentäminen järkevää ja tärkeää, sillä se on yksi yleisimmistä syistä siemennesteen eli sperman laadun alentumiseen.

Tupakan lisäksi alkoholin käytön vähentäminen on tärkeää, sillä se paitsi vähentää siemennesteen laatua, se alentaa yleiskuntoa ja saattaa altistaa muillekin sairauksille.

Rasvaiset ruoat liittyvät painon pudotukseen, mutta kaikilla rasvaisten ruokien syöjillä ei ole liikalihavuutta tai ylipainoa. Siksi rasvaisten ja epäterveellisten ruokien vähentäminen ja niiden korvaaminen kasviksilla ja terveellisellä lihalla voi edesauttaa yleiskuntoa.

Liikalihavuuttaa voidaan parantaa dieetillä ja painonpudottamisella. Myös liikunta on erinomaisen tärkeä keino sekä painon pudottamiseen mutta myös yleiskunnon parantamiseen.

Stressi ja erilaiset lääkkeet vähentävät myös siittiöiden määrää ja muodostumista.

Hedelmällisyystesti miehille kertoo totuuden

Hedelmällisyystesti miehille on tärkeä keino saada selville, onko siittiöiden määrä ja laatu vähentynyt vuosien saatossa tai esimerkiksi elämäntapojen vuoksi. Hedelmällisyystesti on toiselta nimeltään siemennesteanalyysi. Siinä mitataan siemennesteen tilavuus sekä siittiöiden tiheys, määrä, liikkuvuus ja vasta-aineet.

Spermanäyte annetaan yksityisessä tilassa. Ennen kuin siemennestenäyte annetaan, on hyvä miehen olla muutama päivä ilman siemensyöksyjä.

Hedelmällisyystestistä annetaan lääkärin lausunto, jossa selviää mitä jatkossa voidaan tutkimuksilla esimerkiksi tehdä.

Hedelmällisyyden parantaminen muilla keinoilla

Elintapojen parantaminen on hyvä itsehoito miehille, joilla siemennesteen laatu tai siittiöiden vähäinen määrä haittaa suunnitelmia saada jälkeläisiä eli lapsia. Tällä hetkellä kuitenkin on kehitteillä muitakin hoitokeinoja hedelmällisyyden parantamiseksi. E-vitamiinilla ja C-vitamiinilla on saatu lupaavia tuloksia. Näitä hoitoja kutsutaan antioksidanttihoidoksi.

Hedelmällisyyden parantaminen ei tapahdu kuitenkaan yhdessä yössä, vaan mies voi odottaa muutosten tapahtuvan kahden tai kolmen kuukauden päästä.

Yhteenveto miehen hedelmällisyyden haasteista ja mahdollisuuksista

Miehen hedelmällisyys voi olla siis parhaimmillaan alle kolmikymppisenä, mutta vanhemmillakin miehillä on mahdollisuus saada jälkeläisiä, sillä siittiöiden muodostuminen jatkuu koko iän. Niiden määrä ja liikkuvuus voi kuitenkin vähentyä, mitä vanhemmaksi mies tulee.

Onneksi nykyään on helppo päästä hedelmällisyystesteihin, joissa annetaan siemennestenäyte. Näissä testeissä mitataan siemennesteeen eli sperman laatu. Tulosten mukaan lääkärit voivat lähettää näytteen antaneen jatkotutkimuksiin, jos niille on tarvetta.

Miesten on kuitenkin hyvä pitää yleiskunnostaan huolta, oli sitten miehen ikä mikä tahansa – vanha tai nuori. Mitä vanhemmaksi mies tulee, sitä tärkeämpi tekijä elintavat ovat. Elintapojen parantaminen on halpa ja tehokas keino hedelmällisyyden kohentamiseen. Ei voida toki taata, että siittiöiden määrä ja laatu paranisi elintapojen parantamisella, mutta se kannattaa kuitenkin kokeilla ensisijaisesti.

Tupakanpolton vähentäminen, alkoholinkäytön vähentäminen ja painon pudottaminen ovat oivia keinoja kokeilla saada siittiöiden määrä ja laatu paremmaksi. Ne ovat muutenkin hyviä keinoja saada parannettua elintapoja ja sitä myötä myös yleiskuntoa.

Tulevaisuudessa tulemme varmasti näkemään vitamiinien lisäämisen ohella lisää keinoja parantaa miehen hedelmällisyyttä. Itsehoito on hyväksi alkuun, mutta myös hedelmällisyystesti on hyvä tehdä joka tapauksessa. Siemennesteen laatuun vaikuttavat tekijät on järkevää kartoittaa mahdollisimman ajoissa, jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan myös puuttua pikaisesti. Odottaminen ei auta asiaa lainkaan ja kuten artikkelissa on tullut selväksi, voi ikääntyminen vaikuttaa ratkaisevasti sperman laatuun.

Spermasi laadusta kannattaa pitää huolta, jos hedelmällisyys on tärkeä asia sinulle.

Recent Posts

Moisturizer With Benzoyl Peroxide & How Stress Affects Acne

When you’re trying to overcome acne, moisturizer with benzoyl peroxide can be extremely useful in clearing your pores of all that horrible dirt and...

A Factor to Consider When Choosing a Moving Company

Introduction: Moving to a new home or office can be an overwhelming experience, but with the right moving company by your side, the process...

The Pen Is Mightier: 7 Copywriting Hacks For Crazy High Conversions

Trying to justify the value of quality copywriting to someone who doesn’t understand is no simple task. All they see is a short sentence...

All Categories